JOLANTA KOSIOROWSKA

jolanta kosiorowska wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy, absolwentka budownictwa ogólnego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania Wydział Architektury w Warszawie.

Członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze.

Uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5322

OFERTA - ZAKRES USŁUG

Usługi w zakresie:

 • wyceny prawa własności do nieruchomości:
  niezabudowanych
  zabudowanych
  lokalowych
 • wyceny innych praw rzeczowych i zobowiązaniowych do nieruchomości,

Wyceny dla różnych celów, w tym m. in.:

 • sprzedaży nieruchomości
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • spadków i darowizn
 • odszkodowań
 • ubezpieczeń
 • ustalenia opłat adiacenckich i rent planistycznych
 • podatkowych
 • ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
 • ustalenia wartości aportów

CENNIK USŁUG

Poniższy cennik zawiera ceny netto usług, oraz orientacyjny termin wykonania wyceny określone dla najbardziej typowych zleceń:
l/p Rodzaj nieruchomości Przybliżony termin wykonania Cena netto
1 wycena nieruchomości lokalowej mieszkalnej lub lokalu mieszkalnego 4 dni od 300 PLN
2 wycena nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne 4 dni od 300 PLN
3 wycena nieruchomości niezabudowanej o innym przeznaczeniu 4 dni od 400 PLN
4 dom jednorodzinny 4 dni od 800 PLN
5 nieruchomość użytkowa (biurowa, magazynowa, handlowa) 7 dni od 800 PLN
6 nieruchomość rolna 7 dni od 400 PLN
7 analizy rynku nieruchomości i doradztwo w tym zakresie do negocjacji od 300 PLN
8 inne do negocjacji do negocjacji
l/p Dodatki i ulgi
1 komplet dokumentów dostarczony przez Zleceniodawcę -10%
2 obiekt w budowie +50%
3 termin wykonania o 50% krótszy +20%
4 pierwsza aktualizacja wyceny (w okresie do 2 lat od dnia pierwotnej wyceny) -40%
5 kolejna aktualizacja wyceny (w okresie do 2 lat od dnia pierwotnej wyceny) -60%
6 inwentaryzacja obiektu (brak dokumentacji) wg. indywidualnej kalkulacji
Jeżeli zlecenie nie mieści się w powyższym cenniku proszę o kontakt w celu wstępnego ustalenia ceny usługi.
Zlecenia wymagające wielu czynności rozliczane będą według uzgodnionych stawek godzinowych.

Ustalenie jednolitego cennika z uwagi na znaczną różnorodność nieruchomości jest niemożliwe.

Ceny sporządzania wycen nieruchomości zależą przede wszystkim od:
 • rodzaju wycenianej nieruchomości
 • celu i stopnia skomplikowania wyceny
 • dostarczonej przez Klienta dokumentacji
 • nakładu pracy
 • terminu realizacji
 • konieczności poniesienia dodatkowych kosztów

W celu sporządzenia wyceny niezbędne są:

 • wypis z księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów
 • mapa zasadnicza i ewidencyjna
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 • Inne dokumenty, które mogą się okazać niezbędne przy wycenie są dokumentacja techniczno-użytkowa budynków, plany lokali, pozwolenia na budowę, dziennik budowy, decyzje administracyjne, postanowienia sądów, umowy cywilnoprawne, itp.
Wcześniejsze przygotowanie powyższych dokumentów pozwoli na obniżenie ceny i przyśpieszenie realizacji usługi, gdyż w przeciwnym przypadku dokumentacja będzie musiała być zgromadzona przez rzeczoznawcę.